Reisziekte

Reisziekte is ook bekend als wagenziekte, zeeziekte of luchtziekte. De overgevoeligheid voor onregelmatige of ritmische bewegingen kunnen misselijkheid, braken en bleek zien veroorzaken. Er zijn verschillende producten verkrijgbaar die de last van reisziekte kunnen verzachten.