Astma en COPD

Bij astma en COPS heeft men last van een ontsteking aan de luchtwegen. Patiënten die aan astma lijden hebben moeite met ademhalen, zijn kortademig en moeten vaak hoesten.  COPD wordt voornamelijk veroorzaakt door roken.